รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสินค้า

FLASH SALE !!

 

 

Note: Please do not wipe JW PEI bags with alcohol. JW PEI products are made of vegan leather. When encountering chemicals such as alcohol, it is prone to discoloration or other reactions.

กรุณาอย่าเช็ดถุง JW PEI ด้วยแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ JW PEI ทำจากหนังวีแก้น เมื่อเจอสารเคมีเช่นแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีหรือปฏิกิริยาอื่น ๆ